Villkor

Här följer våra köpevillkor och försäkringsvillkor. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp din kursplats utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att din faktura skickats via epost till den epostadress du angivit i anmälan.

När kursen väl påbörjats kan du inte ångra dig.

Vill du utöva ångerrätten ska du, innan ångerrätten gått ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till oss där du berättar att du inte tänker gå kursen. Berätta också på vilket konto din avgift skall sättas in. Skicka via epost till info@improbootcamp.se.

Om du utövar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Vi skickar återbetalningen till det konto du uppger. Vi återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter att vi fått nödvändig utbetalningsinformation från dig. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Återbud

Om du lämnar återbud återbetals kursavgiften enligt följande:

  • Senast sex veckor innan kursstart återbetalas hela kursavgiften utom anmälningsavgiften.
  • Mindre än sex veckor innan kursstart återbetalas halva kursavgiften.
  • Mindre än tre veckor innan kursstart återbetalas kursavgiften inte alls.

Exempel:

Jonas anmäler sig till en kurs som börjar den 8 februari.

  • Om Jonas lämnar återbud 7 januari (sex veckor innan kursstart) återfår han allt utom sin anmälningsavgift.
  • Om Jonas lämnar återbud 8 januari-28 januari återbetalas halva kursavgiften.
  • Från och med 29 januari återbetalas kutsavgiften inte alls.

Försäkringar

Improbootcamp har inget försäkringsansvar för sina deltagare. Detta är ingen friskrivning utan enbart en påminnelse om att ansvaret ligger på dig. Du måste ha en reseförsäkring och det har du i regel automatiskt via hemförsäkringen. Tänk på att alltid kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för just dig.